...

Als gepensioneerd huisarts én lid van de Koepel van Meetjeslandse SeniorenAdviesRaden is het mijn overtuiging dat de opstart met een eenmalige inspuiting van het Johnson&Johnson-vaccin erg belangrijk is. Na zeer waarschijnlijke goedkeuring door EMA volgende week kan het gebruik van dit vaccin een enorme meerwaarde zijn. Ik ervaar dat het eerst niet durven toe te dienen van het AstraZeneca-vaccin en straks misschien dan toch, velen het vertrouwen doet verliezen. Het tempo van de Hoge Gezondheidsraad om daaromtrent te beslissen was en is ontzettend traag. Inwoners-zorgverleners melden ons dat zij nu al een datum hebben voor tweede vaccin rond half mei. Een eenmalige vaccinatie bv. in april met het vierde vaccin zou dus zelfs tijd kunnen doen winnen, zeker bij senioren (onder wie ondergetekende) die al te lang kwetsbaar zijn en blijven. We probeerden deze visie te laten doordringen via kabinetswedewerkers, maar het blijft daarrond muisstil zodat wij nu schakelen. Via deze editie - ik weet dat AK zeer goed gelezen wordt op de kabinetten - hopen SeniorenAdviesRaden én betrokken huisartsen eindelijk gehoor te krijgen. Thuisvaccinatie, eventueel in samenwerking met de thuisverpleegkundige, is aan de orde. We kijken uit naar de reacties, want er is al te veel tijd verloren gegaan.