...

Tezspire is goedgekeurd door het EMA als aanvullende onderhoudsbehandeling bij volwassen en adolescente patiënten van 12 jaar en ouder met ernstig astma dat onvoldoende onder controle is, ondanks hoog gedoseerde inhalatiecorticosteroïden in combinatie met een ander geneesmiddel als onderhoudsbehandeling. Tezspire is een monoklonaal antilichaam dat bovenaan de inflammatoire cascade werkt door zich te richten op het epitheliaal cytokine TSLP. Tezspire is het eerste en enige monoklonale antilichaam dat astma- exacerbaties consistent en significant vermindert bij een grote populatie van ernstige astmapatiënten, ongeacht het fenotype en de betrokken biomarkers, waaronder de bloedeosinofielen, de allergische status en de fractie uitgeademd stikstofmonoxide. Met Tezspire kunnen meer patiënten met ernstig, ongecontroleerd astma behandeld worden met een biological en kunnen zij mogelijks ook beter gecontroleerd worden aangezien meerdere cruciale onstekingsmechanismen tegelijk gereduceerd worden.