...

Breder testen is maar één onderdeel van de nieuwe strategie. De ander is door 'tracing' voorkomen dat er nieuwe haarden van covid-19 ontstaan. Begin deze week begonnen de huisartsen met testen - de tracing zou pas vandaag een voorzichtige aanvang nemen en volgende week op kruissnelheid moeten raken. Om een test af te nemen, moet de huisarts zich voldoende kunnen beschermen. Huisartsen kregen onlangs wel een voorraadje maskers om de praktijk te kunnen heropstarten. Maar materiaal om de tests af te nemen met voldoende bescherming, werd alleen aan de triagecentra geleverd. Huisartsen kunnen de testafname in eigen praktijk organiseren, maar er zijn argumenten om dat centraal te doen: minder risico van besmetting in de praktijk en efficiënter gebruik van het nog veel te schaarse beschermingsmateriaal, om te beginnen. Daarnaast : een staal afnemen achteraan in de neusholte is toch niet zo simpel. Dat uitbesteden aan een beperkter aantal personen die door routine behendigheid verwerven, maakt dat zich er bij de in se zeer gevoelige PCR-techniek minder vals-negatieve resultaten zullen voordoen. De grootste problemen met de test-and-tracingstrategie zijn er volgens Domus Medica-voorzitter Roel Van Giel met de IT. Maandag lag het centrale Cyberlab enige tijd plat. Bij sommige pakketten, met name Pricare, zouden er problemen zijn met de eForm die de huisarts moet invullen en doorsturen bij het aanvragen van een test. Huisartsen moesten begin deze week de testresultaten van hun op covid-19 verdachte patiënten nog zelf gaan opzoeken in de hubs. Ondertussen zou het resultaat wel terechtkomen in het EMD van de huisarts, zoals het hoort. En vooral: de triagecentra hadden totnogtoe geen eigen eHealthbox-account waarmee ze een eForm elektronisch konden opvragen en aanvullen - ook dat euvel zou ondertussen van de baan moeten zijn. De meeste huisartsenpraktijken hebben eigenlijk een redelijk rustige periode achter de rug. Daar komt nu wel een einde aan. Het heropstarten van de consultatie vraagt veel planning en organisatie rond de strikte voorzorgsmaatregelen. En dan is er de 'testing & tracing'. Volgens Roel Van Giel komt het erop aan de zaken goed te monitoren. In het begin vooral om te zien hoeveel tests er aangevraagd worden en of men niet te snel aan de maximumcapaciteit van het testplatform komt. Op termijn om waakzaam te blijven: "Er komen misschien perioden waarin het kalm zal zijn en de pre-triagecentra weinig om handen zullen hebben. Maar het komt eropaan de hele organisatie snel opnieuw te kunnen opstarten wanneer de epidemie heropleeft of er een tweede golf aankomt."