...

Zin in Zorg is een Nederlands initiatief van onder meer de vereniging van specialisten in opleiding en de vereniging van huisartsen in opleiding aldaar. De kick-off was eind 2019. "Te veel artsen in opleiding kampen momenteel met burn-outklachten of denken na over stoppen. Actie is vereist, zeker nu de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt", klinkt het bij de initiatiefnemers. Meerdere samenkomsten, brainstormsessies en coronagolven later zijn vier teams aangeduid die zich in 2021 zullen wagen aan evenveel 'challenges'. Een eerste team bestaande uit zo'n tien jonge artsen zal uitzoeken hoe zij meer inspraak kunnen krijgen in het beleid van hun organisatie. Team twee gaat op zoek naar meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Het derde team gaat na of er meer aandacht kan komen voor de mens achter de dokter - lees de levensfase waarin jonge mensen gaan samenwonen, eerste huis kopen en/of aan een gezin beginnen. Team vier streeft een 'positieve hervorming van de werkcultuur' na: hoe ervoor zorgen dat 'overwerken niet langer de norm is en jonge artsen zich veilig voelen om bepaalde topics te bespreken?' Concreet gaan de leden van elk team in hun eigen omgeving op zoek naar verbetervoorstellen. Ze berichten over hun ideeën, belevenissen en ervaringen via de website zininzorg.nl en via LinkedIn en Instagram. Afgelopen week pitchte één lid uit elk team alvast enkele eerste ideeën aan een panel met hoogleraren. Het project krijgt ook de steun van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die toezicht houdt op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp in Nederland Team één (meer inspraak bij organisatie werk) wil dat arts-assistenten op reguliere basis aan tafel zitten bij de raad van bestuur. Dat werkt twee kanten uit: bottom-up (geluiden van de werkvloer delen) en top-down (begrip creëren voor beleid van boven). Daarnaast wil dit team via een social media-campagne stimuleren dat alle jonge dokters een mentor en/of buddy krijgen. Het tweede team (meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling) meent dat intervisie een vast onderdeel moet zijn van werk. De teamleden willen een platform ontwikkelen waarop assistenten (goede) ideeën kunnen delen, met een interactieve landkaart waarop te zien is welke zorginstelling daar al actief aan meewerkt. Een documentaire 'What's up doc' met "uit het leven gegrepen verhalen van dokters die het anders doen", moet volgens team drie meer aandacht creëren voor de mens achter de dokter. Verder gaan de teamleden op hun eigen werkplaats starten met 'Zin in Zorg check-in's', om een écht gesprek tussen collega's te faciliteren. Team vier (hervorming van de werkcultuur) tot slot wil een landelijke 'meetweek' organiseren, waarin artsen al hun overuren registreren. "In die week gaan we collega's oproepen goede en foute pauzemomenten, zoals het eten van een koude kroket achter de computer, te posten op social media met de hashtag #ikhoupauze", zo lichtte een Nederlandse aso toe. Daarnaast introduceert dit team een 'bingokaart' met allerlei redenen waarom artsen geen pauze houden. Op zaterdag 27 november 2021 presenteren de teams tijdens een event uiteindelijk hun verbetervoorstellen en 'lessons learned'.