...

Op twaalf locaties in Vlaanderen wordt het verkeer rond lagere en middelbare scholen geteld. Op basis van de meetgegevens kan de school in samenwerking met de wegbeheerder en de lokale politie maatregelen nemen om de situatie voor voetgangers en fietsers veiliger te maken.Het meten gebeurt automatisch via een Telraam. Dat is een toestel dat bestaat uit een lage-resolutiecamera, sensoren en een microcomputer. Het Telraam wordt bevestigd aan de binnenkant van een raam op een verdieping van het schoolgebouw, met zicht op de straat. Het meet continu hoeveel voetgangers, fietsers, personenwagens en vrachtwagens er passeren. Voor auto's houdt het Telraam ook de snelheid bij. De gegevens zijn als open data voor iedereen beschikbaar via de website telraam.net. Telramen worden al langer gebruikt om het verkeer in steden te tellen en om de effecten van verkeersmaatregelen in kaart te brengen. Het is de eerste keer dat ze specifiek in schoolomgevingen worden ingezet. Uit de data kunnen de wegbeheerders (het Vlaams Gewest of de lokale besturen) afleiden of er verkeersremmende maatregelen nodig zijn. Een medewerker van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde komt ter plaatse bekijken welke verbeterpunten mogelijk zijn op het vlak van infrastructuur, educatie, sensibilisering en handhaving. De Telraam-data zullen door de scholen ook in de lessen gebruikt worden. Voor oudere leerlingen bv. komt er een educatief pakket waarmee ze leren om de meetresultaten te interpreteren. Ze kunnen dan zelf op data gebaseerde voorstellen uitwerken voor een veiligere schoolomgeving.