...

Als ik lees dat deze vorm van consultatie als doodnormaal wordt beschouwd vanaf heden, dan heb ik daar serieuze problemen mee. Wij hebben tijdens onze opleiding geneeskunde geleerd (wij zijn wel doctor in de genees-, heel- & verloskunde en geen artsen) dat een normale consultatie bestond uit vier onderdelen die alle vier absoluut nodig waren om tot een valabel resultaat te komen. Deze waren in volgorde: 1. De anamnese, 2. Het fysisch onderzoek, 3. De diagnose, 4. De therapie. Volgens onze professoren was een andere methode totaal waardeloos, een lucky shot-actie en de naam medische consultatie onwaardig.Ik vind dus dat in een normale uitoefening van de geneeskunde door universitairen dit absoluut niet kan en ik snap niet dat er geen reactie komt van bv. de Orde der artsen. Als de eer en de waardigheid van het korps in gedrang komt denk ik dat een serieuze reactie hier op zijn plaats is. En dan spreken we nog niet over de misbruiken die niet te vermijden en te controleren zijn.