...

Op het symposium 'Distancing, woord van het jaar' dat de uitreiking van de award 'Specialist van het jaar' voorafging, stond telegeneeskunde centraal. Na toelichting van het standpunt van respectievelijk de specialisten door dr. Donald Claeys (VBS) en de patiënten door dr. Bart Demyttenaere (IMA), ging dr. Patrick Waterbley (Hoge Raad Artsen-Specialisten en Huisartsen) in op een aantal juridische aspecten. "Artsen zijn de voorbije 50 jaar nooit bang geweest voor nieuwe technologie, en dat is nu ook niet het geval", stelde hij. Wel moeten artsen steeds blijk geven van professionele zorgvuldigheid. "Ze moeten de beperkingen en de voordelen van de technologie kennen om te kunnen oordelen of de toepassing ervan aangewezen is, uiteraard ook afhankelijk van de patiënt in kwestie." Alleszins moeten we een te strenge regelgeving vermijden, benadrukte hij. "Er moet op dit vlak ruimte zijn voor proefprojecten, en covid was in dat opzicht een mooie opportuniteit. We mogen zeker niet te conservatief zijn, en alles meteen juridisch in regeltjes willen vatten. Nieuwe technologie moet kunnen groeien."