...

Een lichamelijk onderzoek kan niet over een videoconsult verlopen, geeft Verdonk grif toe. "Maar in de workflow zit ook een stuk anamnese. Als je die vooraf doet, kun je gericht de medische beeldvorming aanvragen. Je kunt dan het klinisch onderzoek plannen en uitvoeren in nog niet de helft van de tijd." Videoconsultaties hebben bijvoorbeeld als voordeel dat je ze 'avonds kunt plannen. "Het secretariaat moet niet open zijn, je hebt de verpleegkundigen niet nodig." Maar aan de andere kant vraagt het toch technische voorbereiding en omkadering - zeker als het om videoconsultaties gaat. "De patiënt moet ook voorbereid naar de consultaties komen. Je zult sneller antwoord krijgen op de vraag wanneer een klacht precies begonnen is als de patiënt dat tevoren al eens op een rijtje gezet heeft." Een vragenlijst kan hier een oplossing bieden. "Maar zoiets moet je voorbereiden. En het is juist over zo een dingen dat je van elkaar kunt leren." Het teleconsult kan je ook helpen om de juiste prioriteiten te leggen. "Een oudere patiënt die thuis zit kan de knieoperatie misschien nog wel even uitstellen. Bij een patiënt die met pijn zit en niet mobiel is maar nog moet gaan werken, heb je nog geen medische maar wel een economische urgentie." Teleconsultatie gaat in orthopedie dan juist om nieuwe problemen en om selectie van prioritair te behandelen patiënten, niet over voortgezette zorg, concludeert professor Verdonk. Het honorarium van 20 euro dat de overheid ervoor over heeft, zal volgens hem niet volstaan. "Met de geobserveerde gegevens kunnen we nadenken over de juiste keuzes." Over zes weken plant Verdonk een nieuwe survey, die de tendensen en de al opgedane ervaring zal aangeven. "Er komt misschien een tweede en een derde pandemiegolf. We zullen dan een beter idee moeten hebben over hoe we de andere zorg kunnen blijven verzekeren."