...

Net zoals onder meer de artsensyndicaten en de ziekenhuiskoepels laat ook de Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën beMedTech haar licht schijnen over de hervormingsplannen in de ziekenhuissector van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). "De belangrijkste boodschap in deze hervormingsplannen luidt misschien wel dat kwaliteit boven alles gaat", aldus beMedTech. En dat onderschrijft de federatie volledig. Om die reden zegt de sector van de medische technologieën dan ook mee zijn schouders te willen zetten onder de hervorming. Want uiteraard is "zorg zonder technologie vandaag, en zeker morgen, ondenkbaar". De federatie stelt vast dat de gezondheidszorg traditioneel in lijnen en deelsectoren wordt opgedeeld. "Een kwart van de bevolking lijdt aan één of meer chronische aandoeningen. Dat maakt integratie van zorg belangrijker dan ooit", zo stelt beMedTech. In de coronapandemie waren de lijnen moeilijk van elkaar te onderscheiden. Waar stopt de eerste lijn en waar begint de tweede lijn bij een chronische patiënt die van thuis opgevolgd kan worden? In heel veel gevallen is een indeling overbodig geworden. Daarbij vormt medische technologie de hefboom om de evolutie richting patiëntgerichte, geïntegreerde zorg mee mogelijk te maken. Een 'futureproof' gezondheidszorg gaat dan ook hand in hand met medische technologie. Vandaag al zijn ziekenhuizen heuse technologiecentra. Dat impliceert voor beMedTech evenwel niet dat er in de hervormingsplannen een bijkomende werf over technologie moet komen. "Technologie hoort niet in een hokje maar heeft zijn plaats in verschillende domeinen, zowel binnen de hervorming van het ziekenhuislandschap, de financiering, de nomenclatuur als in value-based purchasing." Teleconsultaties en -monitoring bestaan bijvoorbeeld al jaren. Pas door de coronacrisis wordt deze technologie nu op grote schaal gebruikt in België. "Laat ons daar proactief over nadenken binnen het bredere verhaal. Dat zal de overheid een hoop tijdelijke kaderregelingen besparen en zorgverleners een houvast geven", zo reikt beMedTech de hand.