...

Men kan het dan wel oneens zijn met het beleid van de minister van Volksgezondheid, maar men moet erkennen dat Frank Vandenbroucke en zijn kabinet niet op een inspanning zien. Na twee jaar covid, hebben zij niettemin een ambitieuze hervorming van de ziekenhuissector op gang gebracht, de herziening van de nomenclatuur versneld, onderhandeld over een sociaal akkoord voor de non-profitsector en (bijna) de laatste hand gelegd aan een pact met de farmaceutische sector. Deze grote projecten vorderen uiteraard ook dankzij de inspanningen van de administraties (Riziv, FOD Volksgezondheid, FAGG...) en de vertegenwoordigers van zorgverstrekkers. En nu, aan de vooravond van de vakantie, vraagt de minister een denktank onder leiding van Ann Van den Bruel en Jean-Luc Belche een nieuw en duurzaam organisatie- en financieringsmodel uit te werken voor de huisartsenpraktijk van vandaag.