...

In aanwezigheid van een 20-tal topmensen uit de farma-industrie, bijeengebracht op initiatief van IQVIA, pharma.be en Artsenkrant, deelde Gilbert Bejjani zijn expertise en zijn disruptieve visie op de zorgsector.Ter inleiding wees hij op de grote veranderingen momenteel bij de Bvas. De verantwoordelijken van het syndicaat, die al tientallen jaren aan het roer stonden, hebben de fakkel de afgelopen weken doorgegeven aan jongere artsen die zich al jaren aan het klaarstomen zijn om de leden te vertegenwoordigen in de verschillende overlegorganen. We berichtten daarover al uitgebreid in onze vorige edities.De medisch directeur van het Basiliek Ziekenhuis (Chirec) vindt het nood zakelijk dat de zorgverstrekkers opnieuw connecteren met hun patienten, onder meer aan de hand van mobiele applicaties, die een steeds grotere plaats innemen in het dagelijkse leven van eenieder. "Zodra mensen weten dat er nuttige en betrouwbare producten op de markt zijn, zullen ze alles willen weten over die app. Ze zullen er hun arts over aanspreken. Het medische korps mag de bedrijven niet toelaten om in hun eentje apps te ontwikkelen. De artsen moeten daaraan meewerken. Als zij het niet doen, zullen anderen dat in hun plaats doen."Dokter Bejjani is ervan overtuigd dat de sociale media eveneens een doorslaggevende rol zullen spelen in de voorlichting en rekrutering van patiënten, die zelf de ommezwaai in handen zullen nemen. De arts mag dat niet afremmen.De zogenaamde 4P-theorie betekent een nieuw paradigma in de zorgsector - zo bracht dr. Bejjani in herinnering - door de convergentie van vier factoren: predictiviteit, personalisering, preventie en participatie. Dat wordt nog versterkt dank zij de connectie van de patiënten aan de hand van mobiele apps. Voorbeelden van de meerwaarde van technologie in de gepersonaliseerde geneeskunde zijn er al te over: apps om diabetes te monitoren (MySugr! bijvoorbeeld), telebewaking,...De digitale golf met de patiënt centraal en aan het roer van die apps dreigt het systeem te 'uberiseren'. Een app vergt producten vanuit de farmabedrijven, evenals diensten door de artsen. De farma-industrie heeft dat gesnapt en investeert massief in digitalisering (15 miljard in de Digital Health Capital Venture). De artsen moeten eveneens die sector in de arm nemen. Value Based Care is niet mogelijk zonder digitalisering."Het komt erop aan vertrouwen te scheppen tussen de verschillende partners alvorens je de silo's afbreekt", stelt Gilbert Bejjani, waarbij hij verwijst naar een recente bijeenkomst van de alumni van Insead (the business school for the world). Die hechtere samenwerking stoelt op het delen van gegevens, van kennis, expertise, risico's en baten. "De baten delen is primoridaal om vertrouwen te scheppen", benadrukt hij als lid van de raad van bestuur van de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs. Het gaat dan om samenwerking tussen patiënten, artsen, managers in de sector, de industrie (farma, medical devices, IT) en de financiers van het systeem.Om de sector te doen evolueren, moet je de standpunten van de andere spelers in het zorgsysteem kunnen aanvaarden, stipt dr. Bejjani aan. Ietwat provocerend voor een artsenvertegenwoordiger voegt hij daaraan toe: "drugs save lives... others spend money...""Vertrouwen tussen de partners moet groeien, maar je kan dat ook inschrijven in de teksten en akkoorden zodat je naar een gezamenlijk doel kan streven", benadrukt de voorzitter van de Brusselse Bvas nogmaals.De deelnemers aan deze 34ste Pharma Executive Club waren in hun nopjes over de onderbouwde en verfrissende ideeën van Gilbert Bejjani, die in 2018 door de lezers van Artsenkrant werd bekroond tot Specialist van het Jaar.