...

Vandaag misbruiken zowel de ULB als de UCL de wetgeving in verband met de vorming van locoregionale ziekenhuisnetwerken om de ganse gezondheidszorg in Brussel uitsluitend onder Franstalige controle te brengen. Bovendien wordt een poging ondernomen om de Vlaamse zuidrand rond Brussel verder onder de knoet van de 'Francophonie victorieuse' te brengen. Taalwetten gelden alleen voor Vlamingen, nooit pour 'l'élite Francophone'.Waar gaat het over? Ziekenhuisnetwerken dienen volgens de ministeriële besluiten te worden opgericht in een 'geografisch aansluitend gebied'. Welnu, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent één Vlaams unicommunautair ziekenhuis: het UZ-Brussel (VUB). Gelukkig heeft het UZ-Brussel (VUB) een ziekenhuisnetwerk opgezet met het OLV-ziekenhuis van Aalst en het Regionaal ziekenhuis Sint-Maria in Halle. Daarnaast zijn er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest twee unicommunautaire Franstalige ziekenhuizen: het UZ Erasme (ULB) en het UZ St.-Luc (UCL). De overige Brusselse ziekenhuizen zijn bicommunautair en dat geldt al helemaal voor de Kliniek Sint-Jan in hartje Brussel en voor het grootste privéziekenhuis, de Europaziekenhuizen in Ukkel. Triomfantelijk kondigt de ULB nu aan dat men een ziekenhuisnetwerk heeft opgezet met het UZ Erasme in Anderlecht en met de openbare ziekenhuizen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat is 'la méga université de Bruxelles'. Het UZ-Brussel (VUB) heeft hierin zero inspraak gehad.En UCL gaat resoluut voor een 'Réseau du Trés Grand Bruxelles': de Kliniek SintJan Brussel, het UZ St.-Luc in Woluwe, de Europaziekenhuizen en ...l'hôpital St.-Pierre Ottignies. Naast de 50% inspraak van de UCL is nochtans statutair vastgelegd dat de KU Leuven 50% inspraak heeft in de Europaziekenhuizen. In de praktijk heeft de KU Leuven nochtans nul (is gelijk aan 'zéro') inspraak gehad in deze 'Réseau du très Grand Bruxelles'. Achter de rug van de Vlamingen, hun politici, de VUB en de KU Leuven wordt de ganse ziekenhuissector in Brussel dus exclusief Franstalig aangestuurd en gecontroleerd.De UCL veegt feestelijk haar broek aan het feit dat de volledige Vlaamse zuidrand van Brussel kantelt in het gebied van zijn 'réseau'. In de UCL-filosofie - en die dateert van vijftig jaar geleden en niet van 2019 - behoort de Vlaamse rand - met de gemeenten Hoeilaart, Tervuren, Beersel, Linkebeek, Sint-Pieters-Leeuw, en misschien ook Halle erbij - tot het 'Réseau du Trés Grand Bruxelles'.Al te dikwijls wordt de strijd voor taalpariteit in Brusselse ziekenhuizen uitgelegd als een uiting van Vlaamse bekrompenheid. Leg dat maar eens uit aan de Vlaamse ouderen en kinderen uit Brussel en de Vlaamse Rand die van het twijfelachtige voordeel mogen genieten om, vooral bij spoedgevallen, behandeld te worden door Nederlandsonkundige artsen en verpleging. De burgemeesters van de Vlaamse gemeenten uit de zuidrand van Brussel, de St.-Michielsbond (CM), de Vlaamse huisartsen van Brussel, het doktersgild Van Helmont, en de Vlaamse politieke wereld zullen er ALLES aan doen om deze miskleun en deze kaakslag voor Vlaanderen ongedaan te maken. En waar blijven de Vlaams-Brusselse politici? Juridisch en politiek zullen alle middelen aangewend worden om deze onwettelijke en tevens arrogante en Vlaams-hatende politieke zet, op de rug van alle Nederlandstalige patiënten in Brussel en de Vlaamse Rand, ongedaan te maken. Alle bicommunautaire ziekenhuizen moeten volgens de wet tweetalig zijn en zijn als dusdanig moreel verplicht zich in te schrijven in een tweetalig traject. Dit geldt evengoed voor de Iris-ziekenhuizen als voor de Europaziekenhuizen, die voor een bicommunautair statuut kozen, waarbij de UCL en de KU Leuven een gezamenlijke ziekenhuisgroepering kunnen opmaken. Het blijft belangrijk dat een patiënt in zijn taal kan verzorgd worden. Het is niet aan de patiënt om de taal van de arts te spreken, maar aan de arts om de taal van de patiënt te spreken.Samenvattend: Ministeriële besluiten worden misbruikt om het bicommunautair statuut van de Brusselse ziekenhuizen op te blazen en tegelijkertijd (zo blijkt uit de teksten van de ziekenhuisgroeperingen (sic)) zal de tweetaligheid en de taalpariteit in de vuilbak verdwijnen. In dit land geldt de Belgische wet voor Vlamingen. Franstaligen mogen er - zoals met de artsenquota - vierkant hun broek aan vegen.