...

Een gebroken dijbeen, kinderen voeden onder dwang, een onhygiënische omgeving en geweld op baby's zijn toestanden die onaanvaardbaar zijn in de kinderopvang. Een evaluatie van Kind en Gezin dringt zich op. Het regeerakkoord voorziet in de evaluatie van de dienstverlening door een onafhankelijke instantie aan de hand van een tevredenheidsmeting bij de gebruikers.Samen met de audit die de minister in het vooruitzicht stelt, kan dit de nodige informatie opleveren om te komen tot een meer performante werking van Kind en Gezin. De integriteit van het kind staat voorop. Willen we dat voortaan beter kunnen garanderen, dan zullen de bestaande, bevoegde overheidsdiensten kordaat moeten optreden.Dat klachten meerdere keren voorkomen en jarenlang het voorwerp kunnen uitmaken van remediëringstrajecten is onaanvaardbaar.