...

Er bestaan al kankertherapieën op basis van T-cellen. Immunotherapie is een van de grootste aanwinsten bij de behandeling van kanker. Die benadering is echter zeer specifiek en werkt enkel bij een beperkt aantal kankers. Vandaar het belang van de ontdekking van een team van de Universiteit van Cardiff.De wetenschappers hebben toevallig een lijn van T-lymfocyten ontdekt die een nog niet bekende receptor blijken te hebben. De receptor bindt zich aan het monomorfe, aan MHC klasse I-gerelateerde eiwit MR1. Aangenomen wordt dat het eiwit afwijkingen van het metabolisme in een kankercel signaleert aan het immuunsysteem. De T-lymfocyten waarvan sprake, kunnen een hele rist kankercellen (longen, huid, bloed, colon, borsten, bot, prostaat, ovaria, nieren en baarmoederhals) herkennen en doden. Ze laten de normale weefsels ongemoeid. "Vroeger dacht niemand dat zoiets mogelijk was", verklaart prof. Andrew Stewell.Om het therapeutische potentieel van die cellen in vivo te testen, hebben de vorsers T-cellen die MR1 herkennen, geïnjecteerd bij muizen die een menselijke kanker hadden en over een menselijk immuunsysteem beschikten. Daarbij werden bemoedigende resultaten opgetekend, vergelijkbaar met de resultaten die worden behaald bij behandeling met CAR-T-cellen.De groep van Cardiff toonde in het laboratorium aan dat de T-cellen van patiënten met een melanoom die genetisch zo werden gewijzigd dat ze de specifieke receptor tot expressie brachten, niet alleen de eigen kankercellen doden, maar ook die van andere patiënten, ongeacht het HLA-type van de patiënten.Als die bevindingen worden bevestigd, zouden de cellen waarvan sprake uit bloed kunnen worden geëxtraheerd en genetisch worden gewijzigd om de receptor tot expressie te brengen. Die zouden dan de kankercellen kunnen herkennen en vernietigen. Daarvoor worden de cellen eerst in vitro vermenigvuldigd en daarna opnieuw bij de patiënt geïnjecteerd.De studies staan nog maar in hun kinderschoenen. Momenteel wordt geprobeerd het precieze moleculaire mechanisme te ontrafelen waarmee de nieuwe populatie van T-lymfocyten het onderscheid maakt tussen gezonde cellen en kankercellen.De eerste tests zijn veelbelovend, maar de werkzaamheid bij de mens moet worden aangetoond voor die vorm van immunotherapie kan worden ingezet tegen alle soorten kanker. Mogelijk biedt dat zelfs uitzicht op een universele kankertherapie.