...

Vijf jaar na de vorige stembusslag zijn er in juni opnieuw syndicale artsenverkiezingen. Wegens covid werden ze een jaar uitgesteld maar de nieuwe periodiciteit blijft wel behouden. Voortaan zijn er dus niet langer om de vier maar wel om de vijf jaar verkiezingen. Het Riziv vlooide uit dat drie vakbonden aan alle criteria voldoen en dus mogen deelnemen. Met name zijn dat de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten en het Kartel - bestaande uit het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België aan Vlaamse kant, de Groupement Belge des Omnipraticiens (GBO, huisartsen) en Monde des Spécialistes (MoDeS, specialisten) aan Franstalige kant. Derde hond in het kegelspel is de Alliantie Artsenbelangen - Domus Medica (AADM), vooral bestaande uit Vlaamse huisartsen. De Bvas is het grootste syndicaat, maar door de steeds lagere participatiegraad brokkelt in het algemeen de legitimiteit van de artsenvakbonden wel af. Vandaar dat we in een zesdelige reeks de andere stakeholders vroegen hoe dat beter kan en hoe zij vinden dat artsen best betrokken worden bij het beleid. Deze verkiezingen zijn bepalend voor de samenstelling van de artsenbank in tal van adviesraden en commissies bij het Riziv en de FOD Volksgezondheid. De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen is uiteraard het bekendst. De belangrijkste boodschap is wel: stem voor wie u wilt, maar stem!