...

"Gezondheidszorg moet een budgettaire prioriteit blijven voor de overheid. Om de financiële gezondheid van de ziekenhuizen te vrijwaren, zijn structurele investeringen nodig. Kwaliteitsvolle, toegankelijke zorg bieden, is een noodzaak." Ook GIBBIS (Gezondheidsinstellingen Brussel, Bruxelles Institutions de Santé) reageert op de Maha-studie. GIBBIS vertegenwoordigt naar eigen zeggen 22 Brusselse ziekenhuizen. Symptoombestrijding volstaat niet langer, vindt de hoofdstedelijke zorgorganisatie. "De financiële gezondheid van de ziekenhuizen vereist een grondige aanpak op korte en middellange termijn." Met de budgetten die de overheid tijdens corona in de sector injecteerde, lenigde men de hoogste nood. Ze zorgden echter niet voor een structurele verbetering van de financiële draagkracht. Op korte termijn vraagt GIBBIS een aangepaste ondersteuning voor de gestegen energiekosten. Dat impliceert een verlenging en versterking van de al toegekende steun. Net als Zorgnet-Icuro willen ook de Brusselse ziekenhuizen een versnelde indexering van de erelonen. En de federatie vraagt specifiek voor Brussel 45 miljoen extra voor maatregelen om de energie-efficiëntie te verhogen en de ecologische voetafdruk van de ziekenhuizen te verkleinen. "Op langere termijn", zo luidt het, "willen we een garantie dat de legitieme kosten van de ziekenhuizen volledig worden gedekt. De hervormingen en de herfinanciering van de ziekenhuisbudgetten moeten gelijklopen." Tot slot wil GIBBIS dat de overheid de aantrekkelijkheid van de zorgberoepen verhoogt. Dat kan onder meer door hogere verplaatsingsvergoedingen. "In Brussel bemoeilijken ook de eisen op het vlak van tweetaligheid en mobiliteit nieuwe aanwervingen", zo klinkt het nog.