...

Het artikel in Artsenkrant is door zijn DNA beperkt, hierdoor de facto eenzijdig gekleurd. Brengt de overname in de nationale pers de objectiviteit niet in gevaar, met perceptieschade?Laat het artikel niet uitschijnen dat enkel artsen van GVHV 'Goede geneeskunde' beoefenen en sociaal bewogen zijn? Doet dit geen discriminerende afbreuk aan de jarenlange inzet van honderden, duizenden andere en bovendien braaf betalende artsen? Liggen objectieve sociogezondheidseconomische bewijzen voor van de in het artikel gestelde hoofdlijnen? Stelt het, zonder duiding kwijtschelden van wetsovertredingen, geen precedent?Toelichting over wettelijke, fiscale en juridische 'evasietechnieken' die anderen verweten worden, is nergens vermeld. Hebben de 'betalende' artsen recht op inzicht over de meerkost veroorzaakt door deze technieken, zonder enigerlei rechtzetting?Biedt een (iets te veel gelijkenis hebbend?) 'Vredesverdrag van München' 1938 geen boodschap?