...

Het laatste anderhalf jaar heeft ons geleerd dat de kwaliteit van ons onderzoek niet recht evenredig is met het aantal kilometers dat we vliegen per jaar. Integendeel.