...

In 2019 vielen er op de Belgische wegen in totaal 620 verkeersdoden; dat zijn er 36 meer dan in 2018. De stijging deed zich vooral voor tijdens de eerste jaarhelft. De daling tijdens de rest van het jaar was niet voldoende om de stijging tijdens de eerste 6 maanden te compenseren. Het aantal verkeersdoden zat gedurende 3 opeenvolgende jaren in dalende lijn, maar de daling stopte dus vorig jaar. Het aantal letselongevallen daalde wel met 2%, van 38.195 naar 37.375 - het laagste aantal ooit. De stijging van het aantal verkeersdoden is het hoogst in Wallonië: van 266 naar 297 doden. In Vlaanderen is er een lichte stijging van 297 naar 304 doden. Het is het tweede opeenvolgende jaar dat het aantal verkeersdoden in Vlaanderen stijgt. In Brussel is er een zeer lichte daling van 21 naar 19. Bij de letselongevallen is de tendens omgekeerd: zowel in Vlaanderen als in Wallonië is er een lichte daling, in Brussel een lichte stijging. Het aantal doden steeg fors bij de voetgangers (van 73 naar 88 doden), bij de auto-inzittenden (van 266 naar 297), maar vooral bij de fietsers (van 84 naar 91). Nooit eerder waren er meer fietsdoden. Dat komt vooral omdat in Wallonië het aantal fietsdoden van 7 naar 21 gestegen is. In Vlaanderen was er een daling van 75 naar 68. Tegen de algemene tendens in steeg ook het aantal letselongevallen bij de fietsers met 2%. In Vlaanderen bleef het aantal letselongevallen bij fietsers quasi gelijk, maar in Wallonië en vooral in Brussel was er een grote stijging. In de laatste 10 jaar is het de derde keer dat Vias een stijging moest optekenen. Het vooropgestelde doel om tegen 2020 naar maximaal 420 verkeersdoden op 1 jaar te gaan, lijkt daardoor onhaalbaar. "We kunnen en mogen niet accepteren dat er nog steeds zo veel mensen in ons verkeer omkomen", zegt Karin Genoe, CEO van Vias institute. "Elke week zijn er 12 families in ons land die een dierbare verliezen. We moeten de exacte oorzaken van deze negatieve tendens verder analyseren en zoeken naar oplossingen om de situatie te verbeteren." Voor de verkeersveiligheid lijkt het SARS-CoV-2 virus een onverwachte meevaller. De maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken, hebben de verkeersdrukte op de wegen vanaf midden maart fors doen dalen. Doordat mensen zo veel mogelijk moesten thuiswerken en onnodige verplaatsingen moesten vermijden, verdwenen de dagelijkse files. Kurt Anseeuw, diensthoofd spoed in ZNA Stuivenberg, verklaarde in De Standaard dat zijn dienst ook veel minder verkeersslachtoffers zag. "Dat is frappant, maar ook logisch. Er is een lineaire relatie tussen de drukte op de weg en het aantal ongevallen. We zien die terugval bij alle categorieën van weggebruikers: automobilisten, maar ook fietsers en bromfietsers."