...

Recent barstte het debat over arbeidsongeschiktheid en de arbeidsmarkt opnieuw los. 459.561 mensen zijn volgens cijfers van het Riziv langer dan een jaar arbeidsongeschikt. Als Vlaams Patiëntenplatform leggen we in deze discussie graag de focus op wat mensen met een chronische ziekte wél kunnen en op de positieve signalen en beleidsinitiatieven. Dat het 'van kwaad naar erger' gaat met het aantal langdurig zieken, herformuleren we liever als volgt: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat meer mensen met een chronische ziekte zich niet afgeschreven hoeven te voelen en het werk kunnen behouden of hervatten?