...

Eén stuk van het bedrag was gauw gevonden. De 'structurele blokkering' in de gezondheidszorgbegroting van 69 miljoen euro komt in 2020 op nul euro te staan. De 'structurele blokkering' is een bedrag dat alleen op papier bestaat: het geld staat in de begroting ingeschreven maar mag nergens aan worden uitgegeven. Het schrappen van de structurele blokkering was iets dat zorgverleners, ziekenfondsen en instellingen naar voren hadden geschoven in hun oorspronkelijke begrotingsvoorstel, dat door de regering werd afgeschoten. Maar ook in het regeringsvoorstel komt dit bedrag nu toch beschikbaar.De minister voerde bijna voor 47 miljoen euro technische correcties uit: bedragen werden bijgesteld of geschrapt, zoals de gereserveerde bedragen voor artsen (zie cover). Het gereserveerde bedrag voor de projecten geïntegreerde zorg wordt met 4 miljoen euro verminderd. Een budget van 3,1 miljoen euro voor het noodnummer 1733 wordt uit de begroting geschrapt omdat het niet benut wordt. Het budget voor Unmet Medical Needs moet het met 5 miljoen euro minder doen - dat is bijna een halvering.De rubriek 'artsensyndicaten' verdwijnt uit de begroting. De financiering van de vertegenwoordiging van artsen wordt samengebracht met die van de vertegenwoordiging van andere zorgverleners onder artikel 56. Het bedrag voor de artsen wordt van bijna 1,3 miljoen herleid tot 970.000 euro, wegens de geringe deelname aan de medische verkiezingen.Het grootste deel van de 308 miljoen euro vindt minister De Block in het geneesmiddelenbudget. Geneesmiddelen waarvan het patent verstrijkt zullen nog sterker dalen in prijzen. Een 'task force' en een 'program manager' moeten het gebruik van biosimilars aanmoedigen, wat in 2020 meer dan 36 miljoen moet opbrengen (meer dan 48 miljoen op jaarbasis). In totaal zouden de maatregelen voor de geneesmiddelen bijna 122 miljoen euro moeten opbrengen in 2020 - en meer dan 160 miljoen op jaarbasis. Toch blijft het geneesmiddelenbudget het sterkst groeiende onderdeel van de Riziv-begroting.De maatregelen in de geneesmiddelensector hebben ook een invloed op het remgeld dat de patiënt betaalt. Patiënten zullen in 2020 zo allen samen 58 miljoen euro minder remgeld betalen. Maar daar pikt het Riziv een graantje van mee: via de maximumfactuur recupereert het daarvan 2,8 miljoen.Ten slotte werd nog 75 miljoen euro gevonden in het budget van de verpleegdagprijs voor ziekenhuizen. Dat gaat om een deel van het geld dat is opzijgezet voor gerechtelijke procedures, waarvan de opstellers van de begroting verwachten dat het in 2020 toch niet gebruikt gaat worden.