...

Wat we al weten: hartpatiënten die spiermassa verliezen hebben een hoger risico op vroegtijdig overlijden. Maar het verband tussen stevige spieren en cardiovasculaire prognose bij niet-hartpatiënten was nog nooit onderzocht.In een groep van 2.000 personen ouder dan 45 jaar registreerden Australische onderzoekers na tien jaar follow-up 272 cardiovasculaire incidenten (fataal of niet-fataal, incluis beroerte). Mannen hadden viermaal meer incidenten dan vrouwen, die de helft van de populatie vertegenwoordigden.Bij de mannen bestond er een correlatie tussen leen lage spiermassa en een hoger risico op cardiovasculaire in cidenten. Mannen met de hoogste spiermassa bij het begin van de studie hadden 81% minder kans op cardiovasculaire incidenten. Die mannen hadden ook minder vaak cardiovasculaire risicofactoren, zoals hoge bloeddruk, diabetes en obesitas.Waarom er geen verband werd gevonden tussen de spiermassa en de cardiovasculaire prognose bij vrouwen, is niet duidelijk. Maar we weten wel dat vrouwen tot aan de menopauze door hun vrouwelijke hormonen worden beschermd tegen hart- en vaatziekten, wat mogelijk het beeld compliceert.In deze observatiestudie kunnen oorzaak en gevolg niet van elkaar onderscheiden worden. Trainen mannen meer omdat ze een gezond hart hebben en daardoor hun spiermassa kunnen onderhouden? Of blijft hun hart gezond omdat ze meer trainen?