...

We roepen alle vakbonden op om artsenwelzijn dan ook mee op te nemen in hun programma, om beleidspunten aan te scherpen met brede aandacht voor de mentale noden van de artsen. Ja, pecuniaire aspecten zijn belangrijk maar ook vrijheid van organisatie en autonomie in het bepalen van je medische beleid, vrijwaring van overdreven juridisering en maatregelen om de erkenning en het respect van het beroep op te waarderen zijn minstens even belangrijk. We zien al evolutie in de programma's maar het werk is niet af; integendeel de renovatie is nog maar startende.