...

De laatste maanden stapelen de berichten over een nijpend huisartsentekort zich op. Huisartsenkringen, Domus Medica, patiënten, individuele huisartsen (bijvoorbeeld uit De Panne) melden unisono dat de toestand niet meer houdbaar is. Er wordt veel naast maar niet met elkaar gewerkt. Geen enkele instantie of organisatie kan het probleem alleen aan, ook de overheid niet. Daarom pleit ik voor een grote conferentie of een soort Staten-Generaal van de huisartsgeneeskunde. Daaraan moeten zoveel mogelijk actoren en belanghebbenden deelnemen: wetenschappelijke verenigingen, syndicaten, overheid, mutualiteiten, patiëntenorganisaties, huisartsenkringen, eerstelijnszones... Gezien de politieke context zou dit best in het najaar plaatsvinden zodat aan de nieuwe regering een globaal plan van aanpak kan voorgesteld worden. Of ben ik te optimistisch?