...

Minister De Block (Open VLD) kondigde al aan dat het regeringsvoorstel de index en de groeinorm van 1,5% voor het gezondheidszorgbudget behoudt. De BVAS liet weten dat een positief signaal te vinden. Al betreurt het artsensyndicaat wel dat er geen sprake meer is van de kleine marge van 101 miljoen euro die in het voorstel van de partners werd vrijgemaakt voor nieuwe initiatieven. Als artsen aan nieuwe behoeften willen tegemoetkomen, zullen ze dat weer zelf moeten financieren vanuit de indexmassa van hun honoraria. De minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken liet nog weten dat besparingen zullen worden gedragen door de farmasector - en dat de patiënt 65 miljoen euro minder remgeld zal betalen, met name voor geneesmiddelen.De Riziv-begroting voor 2020 zal officieel aan de Algemene Raad en het Verzekeringscomité van het Riziv worden meegedeeld op 2 december aanstaande. 's Avonds is er ook al een vergadering van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. Dokter Marc Moens van de BVAS hoopt na de Ministerraad vandaag toch al meer details over de begroting te kunnen vernemen. Zoals u weet moet tegen eind van dit jaar een nieuw akkoord artsenziekenfondsen afgerond worden. Na 2 december is er nog één vergadering van de Nationale Commissie gepland op 16 december. De BVAS heeft in de loop van volgende week een Raad van Bestuur om het standpunt van het syndicaat in de onderhandelingen te bepalen.Ondertussen werd in het Parlement ook een voorstel aangenomen om 67 miljoen euro aan het Riziv-budget toe te voegen. Daarmee moet extra zorgpersoneel in de ziekenhuizen aangeworven worden. In de Kamercommissie Volksgezondheid werden deze week een aantal wetsvoorstellen voor de besteding van deze middelen besproken.