...

De huidige aanbeveling van Sciensano is dat een nasofaryngaal monster wordt afgenomen bij een persoon met griepsymptomen die terug is gekomen uit een regio komt waar Sars-CoV-2 circuleert (zich uitbreidende lijst in de gevalsdefinitie). De spoedartsen redeneren dat het virus ondertussen evenwel al circuleert in de bevolking.De spoedartsen vragen daarom om de schaarse middelen niet in te zetten voor screening bij minder ernstige gevallen. Patiënten met symptomen die niet ernstig genoeg zijn om een ziekenhuisopname wenselijk maken, kan men gewoon het advies geven thuis te blijven. Ze kunnen telefoneren naar de huisarts. (Huisartsen die zelf niet over het nodige beschermende materiaal beschikken, verwijzen voor de afname van een monster de patiënten nu door naar een spoedafdeling.)BeCEP en BeSeDIm, de twee beroepsverenigingen van spoedartsen, vragen ook dat de ziekenhuislabs zich regionaal beter organiseren: ze kunnen afspraken maken over de uren waarop ze de tests op Sars-CoV-2 uitvoeren en die spreiden over de dag.Als een patiënt op de spoed getest wordt, kan men dan bekijken welk lab het snelst het resultaat kan leveren. Wanneer de patiënt negatief test, kan men die patiënt ook sneller uit isolatie halen en daarmee weer plaats vrijmaken voor andere ernstig zieke patiënten.De spoedartsen wijzen op de tekorten aan materiaal die zich nu al laten voelen, en aan de beschikbaarheid van zorgverleners waar binnenkort misschien wel meer problemen kunnen gaan rijzen.