...

Het pleidooi om de gezondheidszorg volledig bij het Vlaamse niveau te brengen, kent via Karine Moykens (zie AK2706) een nieuw excuus: dat van de homogene bevoegdheidspakketten. Vlaanderen is immers al bevoegd voor welzijn en gezondheidspreventie.Het is natuurlijk een goede zaak dat er wordt gedacht aan patient centered care en empowerment van de zorgverlener, maar stellen dat daarom de gezondheidszorg volledig moet worden gesplitst, is simpelweg voorbijgestreefd. Homogene bevoegdheidspakketten als hoofdargument om zowat alle gezondheidsbeleid over te hevelen naar de deelstaten, maakt deel uit van de gekende dooddoener "We moeten nog meer splitsen, want we hebben al gesplitst". Maar dit is een opmerkelijke redenering, gezien je die evengoed kan omdraaien: "Gezondheidszorg moet volledig federaal, dus ook welzijnszorg". Ten tweede moet je Welzijn niet herfederaliseren, dan wel het gezondheidsbeleid volledig regionaliseren om een doel zoals patient centered care te halen.