...

De infosessie kunt u dinsdag 21 juni 's avonds comfortabel bijwonen vanachter uw eigen bureau. "De inspiratie voor deze sessie vonden we in de actie die we samen met de andere artsensyndicaten voeren rond Kafkaiaanse toestanden in de geneeskunde. Maar het idee kwam er vooral na een reeks telefoontjes van verontruste huisartsen die het Vlaams Artsensyndicaat begin van dit jaar van huisartsen kreeg", vertelt Tomas Toelen van het VAS. De Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle van het Riziv was een campagne gestart tegen het in haar ogen ten onrechte aanrekenen van supplementen voor dringende raadplegingen en bezoeken, nadat het had ondervonden dat de uitgaven daarvoor sterk waren toegenomen. Het Riziv zelf vertelt dat het 72 huisartsen een "sensibiliserende" brief heeft gestuurd met een vraag om uitleg. Nog eens 684 andere huisartsen had het gevraagd eventuele facturatiefouten recht te zetten en de instellingen van hun software na te kijken. "Huisartsen begrepen vaak niet wat ze verkeerd zouden hebben gedaan", vertelt Toelen. "Het lag ook niet altijd aan een bewuste beslissing. Het bleek dat sommige huisartsenpakketten automatisch het supplement voor een dringend consult aanrekenden wanneer de huisarts 's avonds of in het weekend het dossier opende. Ook in huisartsenwachtposten rekende software soms automatisch het dringendheidshonorarium." Dat kan, vinden de artsen van het VAS. De vraag is legitiem of niet elke consultatie op een wachtpost dringend is. Zo ziet in ieder geval de patiënt het die er zich aanbiedt. Maar het blijft wel de huisarts die het tarief kiest en de verantwoordelijkheid draagt. "Het aanrekenen van het dringendheidsupplement is hoe dan ook een grijze zone", weet Toelen. "Ook de huisartsen in ons bestuur willen heel graag klaarheid. In ons webinar vragen we Bernard Landtmeters van de CM om deskundige uitleg te geven, om als expert in gezondheidsbeleid en -politiek te duiden hoe de vork eigenlijk in de steel zit en hoe verzekeringsinstellingen de regels toepassen." Dokter Landtmeters zal het onder meer ook nog hebben over het aanrekenen van bezoeken in woonzorgcentra. Volgens de ziekenfondsen rekenen de artsen te vaak een bezoek aan voor één aparte bewoner, terwijl ze verschillende bewoners tegelijk bezoeken. "We willen hier ook klaar zien in hoe de ziekenfondsen de spelregels opvatten." Artsen zijn het zeker niet altijd eens met de ziekenfondsen, weet Toelen maar al te goed. "Als arts kun je even goed wel gelijk hebben, maar je moet om te beginnen toch begrijpen hoe de ziekenfondsen de regels interpreteren", denkt Toelen. Hadden de artsensyndicaten in de Nationale Commissie niet gevraagd om de nomenclatuur voor bezoeken in het woonzorgcentrum te herzien? Dat zal wel meegenomen worden in de grote nomenclatuurhervorming, meent Toelen. "Maar voorlopig willen we graag de huidig geldende regels uitklaren." Huisartsen krijgen vragen van hun patiënten voor het invullen van parapluattesten, zinloze getuigschriften, vragenlijsten voor een levensverzekering, een ziektebriefje om een voorbije afwezigheid op het werk te verantwoorden,... "Je hebt daar als arts zeker een standpunt over. Het Vas steunt bovendien de 'blauwe krokodil-actie'. Maar je weet: patiënten vandaag staan op hun strepen en zijn niet op hun mond gevallen. Het gevaar bestaat dat je in de discussie het vertrouwen van je patiënt verliest. En zelfs je patiënt kun je verliezen - en alle leden van het gezin daarbovenop. En dat voor een discussie die nooit had moeten plaatsvinden." "Waar onze juristen artsen graag op willen wijzen is dat het ernstige gevolgen kan hebben als je een foutieve verklaring aflegt. Je kunt als arts beschuldigd worden van valsheid in geschrifte en de boetes daarvoor zijn niet mals. Tijdens de infosessie komt dokter Michel Deneyer van de Orde der artsen toelichting geven bij het correct geven van verklaringen. Meester Jellina Buelens (Arcas Law) legt uit welke risico's je als arts loopt bij verkeerde verklaringen of facturatie. Psychiater Peter Joostens van Arts in Nood, ten slotte, gaat in op het principe van non-violent response: hoe je kunt omgaan met veeleisende patiënten." De inleiding zal gegeven worden door dokter Jos Vanhoof, ondervoorzitter van VAS en lid van de reflectiegroep die onlangs een advies uitbracht voor het teleconsult (zie ook Artsenkrant van 19 mei). "Daarmee gaan we meteen in op de nieuwe nomenclatuur en op de beperkingen van raadplegingen op afstand."