...

Als werkgever moet u dat niet zomaar aanvaarden. Uw werknemer mag nu eenmaal zijn vakantiedagen niet eenzijdig opnemen. Het vastleggen van de dagen vakantie moet gebeuren in onderling akkoord met u als werkgever. Komt u onderling niet tot een akkoord, dan is het uiteindelijk de rechtbank die het laatste woord heeft. In de praktijk gebeurt het zeer zelden dat een rechter in een dergelijke discussie tussenkomt. Ook u kunt dus uw werknemer niet verplichten om nu al vakantie te nemen. U kunt wel een aantal aanbevelingen formuleren over het opnemen van vakantie als die hetzelfde zijn voor alle medewerkers binnen uw secretariaat. Zo zou u bijvoorbeeld nu al kunnen aangeven dat er ook in de maanden november en december een minimale bezetting moet zijn op uw secretariaat. In de wet zelf staan ook een aantal regels over wanneer de vakantie dient te worden opgenomen. Zo bepaalt deze dat elke werknemer recht heeft op een ononderbroken periode van twee weken vakantie tussen 1 mei en 31 oktober, tenzij de werknemer zelf hiervan wil afwijken. Er moet in ieder geval een ononderbroken vakantieperiode van één week worden gewaarborgd. Bovendien wordt aangegeven dat de vakantiedagen buiten het hoofdverlof bij voorkeur worden gebruikt in een periode van geringere activiteit in de onderneming. Verder mag de vakantie in principe niet in halve dagen worden opgenomen.