Het Riziv maakte in zijn begroting voor 2022 geld vrij voor een zevental transversale projecten - nieuwe initiatieven die de verschillende akkoorden- en overeenkomstencommissies omspannen. Het Verzekeringscomité waakt over de uitwerking van deze projecten. Eén van de projecten luidde 'meer psychiatrische zorg, maar ook somatische zorg voor jongeren met psychiatrische problemen'. Het ASGB zette nogal wat vraagtekens bij het soortgelijke gewicht van een aantal van de transversale projecten, maar somatische zorg in de psychiatrie vindt dit syndicaat zeker belangrijk. Het zette mee zijn schouders onder het project en formuleerde drie voorstellen: een pediater neemt deel aan het multidisciplinaire overleg (MDO) bij kinderen die met eetstoornissen zijn opgenomen in een K-dienst; een huisarts neemt deel aan het MDO bij (volwassen) patiënten die zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en screent bij intake de patiënt voor somatische problemen; er komt een terugbetaling voor een voedingsdeskundig consult bij ambulante kinderen met ernstige eetstoornissen.

De somatische zorg voor psychiatrische patiënten is al lang een verwaarloosd terrein. Het is duidelijk gebleken dat deze patiënten zeer vaak met andere gezondheidsproblemen kampen.

Het beperkte budget van vijf miljoen euro besteden aan kinderen met eetstoornissen is een begrijpelijke keuze, vindt Frieda Matthys, hoogleraar psychiatrie die (namens ASGB) de artsen vertegenwoordigt in de betrokken werkgroep. "Zeker gezien de belangrijke toename van het probleem tijdens de covidcrisis." Dat de deelname door de kinderarts aan het MDO niet in de uiteindelijke tekst is opgenomen, is toch een gemiste kans. "De lichamelijke gevolgen van een eetstoornis moeten zeker mee deskundig opgevolgd worden bij de uitvoering van het behandelplan."

Psychiatrische ziekenhuizen

De keuze voor de somatische zorg van volwassen psychiatrische patiënten in een project dat eigenlijk over psychiatrische problemen bij jongeren ging, lijkt misschien wat bizar. Maar het probleem is prangend, wat onder meer nog maar eens bleek uit het rapport dat het KCE hierover ruim een jaar geleden publiceerde. "De somatische zorg voor psychiatrische patiënten is al lang een verwaarloosd terrein. Artsen dachten vaak, het zit wel tussen de oren. Maar ondertussen is duidelijk gebleken dat deze patiënten zeer vaak met andere gezondheidsproblemen kampen. Zelf stellen ze dikwijls het zoeken van medische hulp uit. Vele van deze patiënten hebben zelfs geen huisarts. Het is belangrijk bij opname ook eventuele lichamelijke aandoeningen in kaart te brengen. De psychofarmaca die deze patiënten nemen kunnen bovendien belangrijke somatische neveneffecten hebben. Een huisarts die deelneemt aan het MDO, minstens bij de opname, om ook een gecoördineerde aanpak van de lichamelijke problemen in het behandelplan op te nemen, en daarnaast bij het ontslag, om de link naar de ambulante zorg te leggen en de overdracht aan de GMD-houdend huisarts te verzekeren - dat is zeer belangrijk. Daar was nu geen geld voor maar in de werkgroep is wel naar voren gekomen dat men deze belangrijke kwestie in 2023 toch zou willen aanpakken."

Het Riziv maakte in zijn begroting voor 2022 geld vrij voor een zevental transversale projecten - nieuwe initiatieven die de verschillende akkoorden- en overeenkomstencommissies omspannen. Het Verzekeringscomité waakt over de uitwerking van deze projecten. Eén van de projecten luidde 'meer psychiatrische zorg, maar ook somatische zorg voor jongeren met psychiatrische problemen'. Het ASGB zette nogal wat vraagtekens bij het soortgelijke gewicht van een aantal van de transversale projecten, maar somatische zorg in de psychiatrie vindt dit syndicaat zeker belangrijk. Het zette mee zijn schouders onder het project en formuleerde drie voorstellen: een pediater neemt deel aan het multidisciplinaire overleg (MDO) bij kinderen die met eetstoornissen zijn opgenomen in een K-dienst; een huisarts neemt deel aan het MDO bij (volwassen) patiënten die zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en screent bij intake de patiënt voor somatische problemen; er komt een terugbetaling voor een voedingsdeskundig consult bij ambulante kinderen met ernstige eetstoornissen. Het beperkte budget van vijf miljoen euro besteden aan kinderen met eetstoornissen is een begrijpelijke keuze, vindt Frieda Matthys, hoogleraar psychiatrie die (namens ASGB) de artsen vertegenwoordigt in de betrokken werkgroep. "Zeker gezien de belangrijke toename van het probleem tijdens de covidcrisis." Dat de deelname door de kinderarts aan het MDO niet in de uiteindelijke tekst is opgenomen, is toch een gemiste kans. "De lichamelijke gevolgen van een eetstoornis moeten zeker mee deskundig opgevolgd worden bij de uitvoering van het behandelplan." De keuze voor de somatische zorg van volwassen psychiatrische patiënten in een project dat eigenlijk over psychiatrische problemen bij jongeren ging, lijkt misschien wat bizar. Maar het probleem is prangend, wat onder meer nog maar eens bleek uit het rapport dat het KCE hierover ruim een jaar geleden publiceerde. "De somatische zorg voor psychiatrische patiënten is al lang een verwaarloosd terrein. Artsen dachten vaak, het zit wel tussen de oren. Maar ondertussen is duidelijk gebleken dat deze patiënten zeer vaak met andere gezondheidsproblemen kampen. Zelf stellen ze dikwijls het zoeken van medische hulp uit. Vele van deze patiënten hebben zelfs geen huisarts. Het is belangrijk bij opname ook eventuele lichamelijke aandoeningen in kaart te brengen. De psychofarmaca die deze patiënten nemen kunnen bovendien belangrijke somatische neveneffecten hebben. Een huisarts die deelneemt aan het MDO, minstens bij de opname, om ook een gecoördineerde aanpak van de lichamelijke problemen in het behandelplan op te nemen, en daarnaast bij het ontslag, om de link naar de ambulante zorg te leggen en de overdracht aan de GMD-houdend huisarts te verzekeren - dat is zeer belangrijk. Daar was nu geen geld voor maar in de werkgroep is wel naar voren gekomen dat men deze belangrijke kwestie in 2023 toch zou willen aanpakken."