...

Aan het woord is dokter Kristof Jeunen, verantwoordelijk voor het triagecentrum in Bree. Het centrum opende zijn deuren op 19 maart. De 'lockdown' was nog maar vijf dagen oud. Het triagecentrum loste dan ook een prangend probleem op voor de huisartsen van Bree, Oudsbergen, Maaseik en Kinrooi. Hoe kon je patiënten die mogelijk besmet waren met Sars-CoV-2 opvangen zonder gevaar voor contaminatie van je praktijk? Naast de huisartsenpraktijken veilig houden was het ook erg belangrijk om de spoed van de ziekenhuizen te ontlasten. Toch moesten de twee huisartsenkringen die samen het triagecentrum in Bree oprichtten en draaiende hielden maar zelf het geld vinden."Ik zag het aanbod van het Fonds Dr. Daniël De Coninck van de Koning Boudewijnsstichting en ging er meteen op in", vertelt dokter Wim Beenders - voorzitter van de huisartsenkring Kinema (Kinrooi, Neeroeteren, Maaseik). Meer huisartsenkringen in onze omgeving deden dat. Omdat we een kleiner triagecentrum zijn - er werken zo'n 55 artsen mee aan de shifts - kregen we 5.000 euro. Kinema werkt voor het triagecentrum samen met de huisartsenkring Bree en Oudsbergen. Dezelfde kringen bemannen ook de wachtpost in Bree. (De huisartsen van Opglabbeek werken nu nog samen met Genk maar sluiten vanaf begin 2021 aan bij de rest van Oudsbergen.) Wat dokter Jeunen als zeer positief ervaart is de enorme solidariteit - onder de artsen vooral, maar niet alleen. Een kernteam van 9 huisartsen stampte het centrum uit de grond en bleef instaan voor de medische coördinatie. De administratie kon lange tijd voor een stuk worden gedelegeerd aan een 40-tal vrijwilligers - en dat was al een selectie. Dat drukte de personeelskosten. Wat ook maar goed was, want de overheid kwam erg laat met het geld over de brug. Dokter Wim Beenders tekende eind juni nog - als een van vele kringvoorzitters - mee de brief van Domus Medica om aan de alarmbel te trekken dat de triagecentra niet gratis konden blijven draaien.Tijdens de lockdown kwamen er ongeveer dagelijks tussen de 20 en de 50 patiënten over de vloer. Op het einde van de eerste golf werd het kalmer op het triagecentrum. Overwogen werd om het triagecentrum te sluiten - maar de huisartskringen vonden hun leden bereid om de shifts te blijven waarnemen. Ondertussen komen er op een dag tot 60 mensen om zich te laten testen, meestal contacten van indexpatiënten. Er zijn ook enkele veranderingen in het centrum. "Omdat we nu weten dat het centrum minstens tot half januari 2021 zal moeten openblijven, hebben we twee administratieve krachten aangetrokken. De vrijwilligers blijven wel meewerken. Een leuke verrassing was dat ze ondertussen ook een vrijwilligersvergoeding hebben gekregen."Er werken nu ook drie verpleegkundigen in het centrum om tests af te nemen. "We hebben meermaals meegemaakt dat een patiënt naar het centrum kwam omdat hij dacht dat hij covid had, maar dat we merkten dat er toch meer achter de klachten zat - dat we patiënten moesten doorverwijzen naar het ziekenhuis." Consultaties blijven een taak voor de huisarts."Het is nu gezellig druk. Zolang er geen te sterke toename is van het aantal gevallen, kunnen we desnoods nog wel ruimte vinden voor een extra verpleegkundige", denkt Jeunen. "Maar bij een exponentiële toename van de epidemie zullen we met de ziekenhuizen moeten gaan praten." "Vraag is ook of Sciensano de strategie verandert - zolang we alle hoogrisicocontacten moeten blijven testen, kan het moeilijk worden", meent Beenders. "Voor elke test die we aanvragen moeten we ook een e-form invullen. Met minder administratie kunnen we het aantal tests wel opdrijven", vult Jeunen aan."Waar ik me voor deze periode zorgen over maak, zijn de seizoensarbeiders voor de fruitpluk", zegt Beenders. En dan komt ook het griepseizoen weer dichterbij. Om ook de reguliere praktijkvoering naar de winter toe verder vlot te laten verlopen, zou het wel handig zijn als er weer een soort van draaiboek komt, meent Beenders. "Een aantal handige tips zijn welkom." Wat de contact tracing betreft, zijn beide huisartsen het erover eens dat die lokaal beter loopt. "Het Vlaams callcenter werkt te traag en nog te weinig performant", meent Jeunen wanneer we begin augustus het interview afnemen. "We hebben al een structuur opgezet waarmee huisartsen informatie over nieuwe gevallen aan het gemeentebestuur kunnen doorgeven, zodat die gepaste acties kan ondernemen. De drie Eerstelijnszones van de streek - Maasland, Kemp en Duin en Noord-Limburg - zetten een team op, met vier mensen uit elke ELZ en een medische Single Point Of Contact. Dat team zou het doorgeefluik worden van de informatie." Daarbij moet er aandacht zijn voor handhaving van de quarantaine, meent Jeunen. "Te veel mensen denken dat, wanneer de test negatief is, de quarantaine niet meer hoeft."