...

Een land kan op vijf jaar tijd onmogelijk een nationaal systeem voor sociale gezondheidsbescherming opzetten. Daarom is een consequent politiek engagement op middellange termijn nodig, maar ook een technische en strategische visie om het systeem geleidelijk en geografisch in te voeren. Enabel is van mening dat Niger recht heeft op volledige financiële en technische steun. Alleen op die manier kan de Nigerese Staat de vele uitdagingen overwinnen die onvermijdelijk ontstaan bij een grote hervormingsinspanning om gerechtigheid voor de hele bevolking tot stand te brengen. De internationale gemeenschap staat dus voor haar eigen uitdaging.