...

Op welke sociale media kan men u terugvinden?Ik gebruik voornamelijk Twitter en in mindere mate LinkedIn. Sporadisch log ik op Facebook in.Voor welke doeleinden gebruikt u sociale media?Dat zal hoofdzakelijk voor professionele doeleinden zijn. Los daarvan is het een handig hulpmiddel om snel een zicht te krijgen op nieuwsitems.Wat is volgens u de meerwaarde om als arts sociale media te gebruiken? En welke zijn aandachtspunten?De voordelen, en dan in het bijzonder van Twitter, zijn beslist de snelheid en de interactiviteit. Het geeft je bovendien meteen inzicht in de opinies van zeer uiteenlopende experten. In het algemeen maken personen en organisaties via sociale media meer kans dat bepaalde van hun standpunten en/of realisaties breder verspreid worden - en bijgevolg opgepikt worden door klassieke media.Een keerzijde is dat het op sociale media vaak moeilijk om niet te zeggen onmogelijk is om de nodige nuance aan te brengen in een boodschap. Hierdoor kan onnodig polemiek of polarisatie ontstaan. Daarbij komt dat sommige personen zich verschuilen achter een anonieme account en het niet zo nauw nemen met regels van etiquette en beleefdheid.Hoeveel tijd besteedt u er gemiddeld dagelijks/wekelijks aan?Dat is moeilijk om cumulatief in te schatten. Neem nu Twitter, dat is een medium dat je meerdere keren per dag kort en 'tussendoor' raadpleegt. Als je verzeild geraakt in een interactieve discussie kan die globale tijd natuurlijk snel oplopen tot wel een half uur!Welke resultaten heeft uw sociale mediagebruik u al opgeleverd op professioneel vlak?Door Twitter en LinkedIn heb ik het contact kunnen versterken met een aantal experten die ik voorheen niet of amper kende.Hebben sociale media een meerwaarde voor u als Bvas-syndicalist en voor het artsensyndicalisme in het algemeen?Sociale media kunnen er zeker toe bijdragen dat onze visie en standpunten maatschappelijk beter worden opgepikt. Ze laten ook toe daarover in discussie te treden. Voorlopig bereiken we collegaartsen echter nog niet erg vlot via deze kanalen aangezien de meeste onder hen de weg nog niet gevonden hebben naar sociale media.Hebt u een advies voor artsen-syndicalisten die op sociale media actief (willen) worden?Ik raad hen aan een account te openen op Twitter en LinkedIn, een originele profielfoto te kiezen en te 'volgen' (andere accounts of personen, nvdr). Ze zullen er geen spijt van hebben, meer zelfs: ze zullen er plezier aan beleven. Na enige tijd zullen ze ongetwijfeld deelnemen aan boeiende discussies.