...

De bom van onbetaalbare ziektekosten in de toekomst dikt ferm aan en elke dag zijn er weer jongeren die in de verslavingsval trappen. De meeste mensen willen dat de problemen worden aangepakt en het zal hen worst wezen op welk niveau in onze complexe staatsstructuur dit gebeurt. De resultaten van onze rookenquête tonen duidelijk aan dat Jan met de pet wil dat het vooruit gaat. Het is aan onze politici om het dan waar te maken: zowel op Vlaams niveau als op het federale. Een duidelijk doel in het regeerakkoord, en interministeriële conferenties om te zorgen dat de beleidsniveaus op elkaar zijn afgestemd. Maar ja, dan moeten we natuurlijk eerst die regeringen hebben.