...

" Verspreidt een van de grootste artsenverenigingen uit protectionisme 'fake news' inzake de onveiligheid van vaccinaties door apothekers?" Het zou best een catchy titel geweest kunnen zijn voor deze reactie op een stuk dat onlangs de wereld werd ingestuurd door BVAS, met die andere catchy titel " Vaccineren in de apotheek: geen goed idee". In het schrijven van BVAS wordt volgende gesteld: "... apothekers de toelating geven om in hun apotheek te vaccineren, houdt ernstige gezondheidsrisico's in voor de bevolking. Vaccineren is een medische handeling die alleen door artsen of verpleegkundigen onder het toezicht van artsen uitgevoerd kan worden. [...]." In mijn lessen Geneesmiddelentoxiciteit vermeld ik slechts kort de veiligheid van vaccinaties - er valt immers relatief weinig te zeggen over 'toxiciteit' bij vaccinaties. Naar aanleiding daarvan contacteerde een studente me met de oprechte vraag " Professor, u stelt dat vaccineren over het algemeen heel weinig risico's inhoudt, maar waarom wordt dan gesteld dat vaccineren in de apotheek door daartoe opgeleide apothekers té onveilig is om dit in België toe te laten, terwijl dit in andere landen wel al gebeurt?"Wel ... een terechte vraag, vond ik. Ik zocht ... en zocht ... en zocht ... doch ik kon haar geen op wetenschappelijke evidentie gestoeld antwoord geven ter ondersteuning van de stelling inzake "ernstige gezondheidsrisico's voor de bevolking" bij vaccinatie door apothekers.Bovenstaande vruchteloze zoektocht, samen met het nogal tendentieuze schrijven van BVAS was de trigger om in mijn pen te kruipen en BVAS om hulp te vragen bij het formuleren van een wetenschappelijk antwoord voor mijn studenten.