...

Een vroegtijdige herkenning en snelle behandeling van sepsis zijn essentieel om blijvende schade te voorkomen en levens te redden. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft dan ook in 2017 een resolutie aangenomen om overheden aan te sporen een nationaal plan rond sepsis uit te werken met richtlijnen omtrent vroege diagnostiek, behandeling en nazorg. Verschillende Europese landen waaronder Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk gaven hier reeds gevolg aan door meetbare kwaliteitsindicatoren rond sepsis in de gezondheidszorg op te nemen. Naar analogie van deze internationale en nationale richtlijnen in andere Europese landen is ook in ons land het opstellen van een nationaal plan rond sepsis genoodzaakt om de implicaties op de patiënten en gezondheidszorg te beperken.