...

Onderzoeken toonden al aan dat patiënten met een psychiatrische aandoening, vooral depressie en schizo frenie, meer kans lopen op een SARS-CoV-2-infectie. Zou een diagnose van schizofreniespectrumstoornis, stemmings- stoornis of angst correleren met een hogere sterfte aan covid-19? Om die vraag te beantwoorden, voerden Amerikaanse wetenschappers hun onderzoek uit bij 7.348 volwassenen van gemiddeld 54 jaar (53% vrouwen) met een positieve test. De patiënten werden gedurende 45 dagen na bevestiging van de diagnose tussen 3 maart en 31 mei 2020 gevolgd in een groot universitair medisch centrum in New York. De laatste follow-updatum was 15 juli 2020. Patiënten van wie geen medisch dossier voorhanden was voor de test, werden uitgesloten. In totaal hadden 75 patiënten (1,0%) een voorgeschiedenis van schizofrenie- spectrumstoornis, 564 (7,7%) een voorgeschiedenis van stemmingsstoornis en 360 (4,9%) een voorgeschiedenis van angststoornis. De gegevens van die patiënten werden vergeleken met die van een controlegroep zonder bekende psychiatrische aandoening. Na correctie voor demografische en medische risicofactoren was de sterfte aan een SARS-CoV-2 ongeveer 2,7 keer hoger bij schizofrene patiënten. De vorsers vonden geen correlatie tussen angst of stemmingsstoornissen en de sterfte aan covid-19. Patiënten met hartfalen of diabetes liepen respectievelijk 1,65 en 1,28 meer kans om te sterven aan Covid-19. De auteurs waren zelf verrast door die cijfers. Schizofrenie zou dus na de leeftijd de belangrijkste risicofactor voor overlijden aan covid-19 zijn. "Schizofrenie of misschien de be- handeling ervan zou het immuun- systeem kunnen verstoren en zouden zo een cytokinestorm in de hand kunnen werken, waaraan de patiënten be- zwijken", stelt prof. Donald Goff. Hij pleit voor verder onderzoek.