...

De (eerste) piek qua besmettingen en hospitalisaties is achter de rug. Ziekenhuizen en zorgverleners halen opgelucht adem en het laat ook toe maatregelen terug te schroeven. Of ze - zoals het geval is met sommige schakelzorgcentra - achter de hand te houden. Vlaanderen telt nu schakelzorgcentra in Sint-Truiden, Tienen, Aalst, Beersel, Leuven en Vilvoorde. In principe worden ze enkel ingeschakeld wanneer de ziekenhuiscapaciteit voor coronapatiënten in de regio niet meer volstaat. Enerzijds moet het centrum voor een vlotte patiënten- doorstroming zorgen vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie. Anderzijds laat het schakelzorgcentrum toe de ziekenhuiscapaciteit maximaal voor te behouden voor complexe zorg. Tijdens het lange Paasweekend maakte Vlaams minister voor Welzijn, Gezin en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) bekend dat er een schakelzorgcentrum komt in Beersel - gelegen in deelgemeente Dworp. Nieuwsgierig naar de praktische werking staken we ter plekke ons licht op. We stelden vast dat niets is wat het lijkt. "Het centrum in Dworp telt 30 conforme bedden", zegt Hugo Van Daele (CD&V), burgemeester van Beersel. "Indien nodig zijn we binnen de 72 uur operationeel en kunnen we mensen opnemen." Dat is snel. In Dworp liet de infrastructuur - het 'Centrum voor jeugd, kunst en creatie Destelheide - dergelijke vlugge omschakeling toe. "De organisatie van het schakelzorgcentrum nam dus een vlotte start. Van bij het begin konden we de patiëntenprofielen aan zoals ze zijn opgelijst in het draaiboek van de Vlaamse administratie", dixit Van Daele. De algemene coördinatie van het centrum is in handen van de eerstelijnszone Zennevallei in samenspraak met het Regionaal Ziekenhuis AZ Sint-Maria in Halle en de Artsenkring Zennevallei. De pandemie is nu over haar hoogtepunt maar zelfs in de piekperiode bleek de capaciteit van het ziekenhuis in Halle te volstaan. In tegenstelling tot het schakelzorgcentrum van Sint-Truiden is dat van Dworp dus nooit echt in gebruik genomen. Omdat een heropflakkering of een tweede besmettingspiek altijd tot de mogelijkheden behoort, blijft Destelheide wel stand-by. "Ondertussen", zegt Jelle Desmecht, coördinator logistieke cluster gemeente Beersel, "kregen we van Vlaanderen de toestemming om de middelen voor het schakelzorgcentrum in te zetten in de logistieke en medische hulp om patiënten van het ziekenhuis naar de woonzorgcentra te pushen." Stijn Van Buggenhout, algemeen coördinator van het schakelzorgcentrum Zennevallei beaamt: "Het beddenhuis staat op pauze. In overeenstemming met de filosofie achter de schakelzorgcentra gaan we nu echter proactief de specifieke noden van de regio inzake residentiële zorg na. Daar kunnen we dan de uitstroom uit het ziekenhuis op afstemmen. Die koerswijziging werd in samenspraak met het ziekenhuis uitgewerkt." In eerste instantie stemt eerstelijnszorg Zennevallei af op de 17 wzc's uit de regio. "Proactief legden we echter ook al contacten met de Bijzondere Jeugdzorg en de gehandicaptenzorg. Daarover loopt een online bevraging", verklaart Van Buggenhout. Momenteel overleggen CRA's, de hygiënist van het ziekenhuis van Halle en de hoofdverpleegkundigen van de wzc's wekelijks. Van Buggenhout: "Ingezet wordt op cohortzorg. Uit het overleg komen ook steeds nieuwe vragen. De CRA leidt hierbij de dans." Hij benadrukt wel dat de eerstelijnszone Zennevallei al voor de coronacrisis goed was afgestemd op alle partners. "We beschikken over een draaiboek en pakten dit van bij het begin 'vraaggestuurd' aan. Wat is er nodig in de eerste lijn?", vraagt Van Buggenhout zich af. Het schakelzorgcentrum in Beersel is dus ver afgedreven van het oorspronkelijke opzet. Stijn Van Buggenhout: "Inderdaad. In de praktijk hebben we drie plannen. Plan A is momenteel aan de orde en bestaat uit een optimalisatie van de samenwerking tussen het ziekenhuis en de wzc's. We adviseren, zorgen voor mondmaskers enz. Daarnaast houden we plan B achter de hand. Dat is met name de klassieke functie van een schakelzorgcentrum. Indien nodig is Destelheide snel operationeel. Het centrum is uitgerust om lichtere zorgprofielen op te vangen." Tenslotte werkt de eerstelijnszone nu aan 'plan B accent'. "Dat houdt in dat we uit het ziekenhuis ontslagen patiënten met zwaardere zorgprofielen eveneens onderdak kunnen verschaffen" zegt Van Buggenhout. "De regio beschikt namelijk over een relatief nieuw wzc. Een vleugel van dat gebouw staat leeg. Mits de juiste personeelbestaffing kunnen we daar zwaardere profielen onderbrengen." Voor de uitstroom van patiënten werkte de eerstelijnszone in samenspraak met het ziekenhuis trouwens een flowchart uit. Covid-positieve patiënten gaan enkel naar wzc's waar cohortering op punt staat en waar men bevestigde, geteste covid-19-positieve patiënten onderscheidt van covid-19-negatieve patiënten. "Zo weten we perfect hoelang deze patiënten symptoomvrij zijn en/of veertien dagen quarantaine nodig is of niet", besluit Stijn Van Buggenhout.