...

De apothekersverenigingen fantaseren graag over samenwerking om de vaccinatiegraad te helpen verhogen. Samenwerking is echter niet een ander beroep stelselmatig uithollen door adviezen te geven en anamneses af te nemen in aparte consultatieruimten, door onschuldig het gewicht en de bloeddruk van mensen te meten, laat staan door voorschriften te maken en geneeskundige handelingen uit te voeren die allen eigen zijn aan de opleiding en competenties van de huisarts. Apothekersverenigingen willen het voorschrift claimen: een zeer gevaarlijk precedent voor allerlei misbruiken, niet in het minst omdat moderne apotheken commerciële bedrijven zijn geworden.Apothekers willen hun competentie uitgebreid zien om te kunnen vaccineren. Ik keer de vraag om: waarom kan bij de apotheker het competentierendement niet circa 10% beter op vlak van farmacologie, eerder dan 10% van de competentie af te nemen van de huisartsen?De hypocrisie vanuit de apothekersgilden mag stoppen: vaccinatie voor wat dan ook - zoals elke medische act - is de verantwoordelijkheid van artsen, en géén commerciële extra voor de apotheker onder het mom van samenwerking.