...

De KARVA-prijs huldigt een arts, een groep artsen of een organisatie die zich inzet voor een goede relatie en samenwerking tussen artsen onderling, stelt voorzitter prof. dr. Paul Van Royen. "We denken daarbij aan samenwerking tussen artsen en specialisten, of tussen artsen van verschillende disciplines zoals schoolartsen en arbeidsgeneeskundigen. Schoolartsen doen nu met covid-19 erg hun best om in relatie te treden met andere sectoren om besmettingen op scholen op te sporen. Er zijn genoeg voorbeelden waar goed wordt samengewerkt, en we willen een uitmuntend project bekronen." Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro en een kunstwerk verbonden.Het reglement is te vinden op de website van KARVA. De prijs wordt toegekend door een jury bestaande uit leden van KARVA en externe juryleden. Er is ook een jurist bij om ervoor te zorgen dat alles volgens de regels verloopt. Alle leden van KARVA en de juryleden zelf kunnen kandidaten nomineren. "De nominatie moet onderbouwd zijn, met een verantwoording waarom die persoon of organisatie genomineerd wordt", zegt Paul Van Royen."Een van de criteria is de lokale inplanting: we hebben een voorkeur voor projecten die in onze regio actief zijn of daar geïmplementeerd kunnen worden. En ze moeten actueel en toekomstgericht zijn: we gaan geen initiatieven van tien jaar geleden bekronen." Met de prijs wil KARVA nog meer zichtbaarheid geven aan haar eigen missie: artsen en andere zorgverleners uit verschillende disciplines en specialisaties samenbrengen. Paul Van Royen hoopt dat het voorbeeld van KARVA ook in andere regio's inspirerend kan werken. "Hier en daar zijn er initiatieven in die richting, maar geen die zo breed gaat als KARVA. Nochtans toont de covid-19-crisis die we nu meemaken aan dat we in de gezondheidszorg meer moeten samenwerken. Je kunt een pandemie niet oplossen vanuit één discipline. Alle gezondheidsproblemen die de komende decennia op ons afkomen, overschrijden de disciplines. Het zal dus meer dan ooit nodig zijn om artsen en gezondheidswerkers samen te brengen, niet alleen in de eerste lijn maar in de hele zorg, om te kijken hoe zaken best aangepakt worden. Zoals men zegt: je moet globaal denken maar lokaal handelen."