...

Samenwerken over de ver- schillende disciplines binnen de eerste lijn heen is meer dan ooit aangewezen. De vorige zomer opgerichte eerstelijnszones zijn daar een mooi bewijs van. De corona- pandemie en alles wat daarbij kwam kijken, van testing tot vaccinatie, heeft zijn meerwaarde van meet af aan dui- delijk gemaakt. Tegelijk zetten ook meer eerstelijnszorgverstrekkers de stap naar samenwerking onder één dak. Tijdens het seminarie wordt geïllustreerd hoe interdisciplinair samenwerken gefaciliteerd wordt door het forfaitaire betalings- systeem. Praktijkvoorbeelden over chronische zorg en triage aan het onthaal maken dat concreet. Het avondseminarie verloopt online en gaat van start om 20u. Prof. dr. Roy Remmen verzorgt het welkomstwoord. Het volgende half uur komen zorg- verleners uit forfaitaire eerstelijns- praktijken aan het woord over samenwerken onder één dak rond chronische zorg. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Vanaf 20u45 is triage aan het onthaal de topic van de uiteenzettingen. Ook daarover kunnen vragen gesteld worden. Het einde is voorzien om 21u15.