...

Brusano, UPB-AVB, Huis voor Gezondheid, BHAK en FAMGB-FBHAV bundelen daartoe de krachten op dit congres van het Medisch-Farmaceutisch Overleg. Centraal staat de vraag: 'Hoe kan u als huisarts of apotheker samen uw patiënten begeleiden bij hun keuze?' De huidige gezondheidscrisis roept veel vragen over vaccinatie op, stellen de initiatiefnemers vast. "Als huisarts of apotheker krijgt u vaak terechte vragen van patiënten en wilt u goede en objectieve antwoorden kunnen geven." Het online congres is erop gericht mensen die aarzelen om zich te laten vaccineren beter te begrijpen; antwoorden te geven gebaseerd op theorie en praktijkcases over vaccinatie in het algemeen (en dus niet alleen met focus op de covid-19-vaccinatie); en het uitwisselen van ervaring tussen huisartsen en apothekers die werken in dezelfde regio. De avond gaat van start met een uiteenzetting over wat we weten over diegenen die twijfelen om zich te laten vaccineren. Olivier Klein, professor sociale psychologie aan de ULB en lid van de interuniversitaire expertengroep "psychologie en corona" neemt daarover het woord. Vervolgens gaan een arts en een apotheker in gesprek over welke boodschap ze kunnen geven aan patiënten. Marleen Finoulst, gewezen huisarts, voltijds actief in de media, lid van de Vlaamse vaccinatiekoepel en van de cel communicatie van de federale coronataskforce, en Valérie Lacour , apotheker-eigenaar en docente aan de UCL nemen de honneurs waar.Als afsluiter zijn er discussiegroepen waarin huisartsen en apothekers uit dezelfde regio hun ervaringen kunnen delen.