...

Voorzitter dokter Thomas Gevaert zette begin juli tijdens een hoorzitting in de Commissie gelijke kansen en volksgezondheid van de Kamer het Kartelstandpunt uiteen over de nieuwe ziekenhuisfinanciering- en organisatie (zie ook AK 2721). De nota van minister Vandenbroucke voldoet op een aantal punten. Bijvoorbeeld het voornemen om erelonen op te splitsen in een luik intellectuele prestatie en een deel kostenvergoeding. "Dat komt uit onze koker," dixit Gevaert. "Het kan de eeuwige, ondoorzichtige discussies over afhoudingen tussen medische raad en ziekenhuisbeheerders beëindigen. Een nieuw financieel kader is nodig. Artsen en beheerders mogen niet langer elkaars opponenten zijn. In dialoog moeten ze samen het ziekenhuis besturen. In de praktijk gebeurt dat trouwens al vaak." Co-governance dus in paritair samengestelde, alle vier jaar hernieuwbare, raden van bestuur. "Beheerders, artsen en zorgverstrekkers maken integraal, complementair en transparant deel uit van het bestuur. De medische raad moet bijvoorbeeld ook juristen met kennis van ziekenhuismanagement kunnen afvaardigen", dixit Gevaert. De geldstromen in de ziekenhuizen zijn nu een ondoorzichtig kluwen. "Sommige ziekenhuizen heffen bijvoorbeeld hoge(re) supplementen. Waar het geld naartoe gaat, is onduidelijk. Meer transparantie dringt zich op. Mede daarom moeten artsen betrokken worden bij het beheer." Hoe het kostenplaatje rond kan geraken terwijl de index op de erelonen slechts 2% bedraagt is onduidelijk. "Rationaliseren en besparen kan maar dit is niet kostendekkend terwijl de zorgvraag stijgt." Artsen moeten correct gehonoreerd worden en gestimuleerd om in het ziekenhuis te werken. Te veel dokters gaan nu extramuraal aan de slag, aldus Gevaert. Hij pleitte ook voor 'sociaal ondernemerschap'. "Ondernemerschap is geen vies woord, het kan de kwaliteit verhogen." Gevaert vreest wel de te ambitieuze 'timeline' in de nota Vandenbroucke. "Men wil te snel gaan. Er is meer tijd nodig. De puzzel moet volledig gelegd worden. Het is problematisch indien er essentiële stukjes ontbreken", dixit de Kartel-voorzitter die de ziekenhuisnetwerken als de olifant in de kamer bestempelde. "Universitaire ziekenhuizen maken beter geen deel uit van de netwerken, hun opdracht en statuut is anders. Op het terrein verloopt de integratie beter in netwerken zonder universitaire ziekenhuizen." Hij hekelde ook de wildgroei aan management/tussenstructuren en administratie/bureaucratie/accreditatie. "De mensen die de zorg moeten leveren, moeten die ook kunnen leveren." Welk sociaal statuut is aangewezen voor een arts? Gevaert wees alleszins "het slechtste van de twee werelden af: het statuut van pseudozelfstandige met een forfaitaire verloning. Het bediendestatuut is echter onbetaalbaar".