...

Het punt stond al op 29 augustus op de agenda, maar komt terug op de volgende Commissie. Robert Rutsaert van Kartel/ASGB lichtte de redactie nog eens de stand van zaken toe. Want wie kan tussen de bomen het bos nog ontwaren? Het statuut 'sui generis' werd voor aso's in 1983 ingevoerd - voor de haio's kwam het er in 2009. Dit statuut maakt dat voor de aso's de ziekenhuizen minder werkgeversbijdragen betalen. Tegelijk zie je dat de beroepsopleidingen voor artsen steeds langer worden, stipt Rutsaert aan. Voor alle inwendige disciplines zullen die binnenkort zes jaar bedragen. En wie bijvoorbeeld een bijzondere beroepstitel infectiologie wil, kan daar nog eens vier jaar bijtellen. Al die tijd zijn er bijvoorbeeld geen pensioenbijdragen. Daarvoor zoekt men al een tijd een oplossing. Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019 bepaalde dat er een voorstel voor de pensioenregeling zou worden uitgewerkt. Berekend werd dat, om het gebrek aan bijdragen voor het wettelijk pensioen te compenseren, het sociaal statuut dat het Riziv uitbetaalt aan wie de officiële tarieven toepast, voor artsen in opleiding met 70% moet worden verhoogd. Kartel stelde voor om dat stapsgewijs te realiseren, zegt Rutsaert. Het akkoord van 2020 bepaalde dat aso's en haio's een verhoging van sociaal statuut zouden krijgen van 1.250 euro. Maar in de volgende akkoorden werd dit bedrag alleen geïndexeerd, de gevraagde verdere verhogingen volgden niet meer. Het akkoord van 2021 zette een bedrag voor de sociale bescherming van aso's en haio's opzij van 10 miljoen euro. Minister Vandenbroucke deed daar nog een extra bedrag van 20 miljoen bovenop. Dit bedrag werd in 2021 opgesoupeerd door de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen om er de Collectieve Overeenkomst voor de aso's mee te financieren. Die CO was een goede zaak. Maar de haio's vallen wel volledig uit de boot. En de oplossing voor de pensioenopbouw is er weer niet gekomen. Zo belandt het dossier dan toch opnieuw op de tafel van de Nationale Commissie. De Nationale Commissie kan verder twee sporen volgen, stipt dokter Rutsaert aan. Het eerste is dat men het 'sui generis'-statuut opwaardeert tot een volwaardig bediendestatuut. Daar is dan 50 miljoen euro voor nodig, inclusief 12 miljoen afhoudingen van de brutolonen van de artsen in opleiding alleen voor de pensioenopbouw. De aso's willen evenwel niet hiervoor 7,5% van hun huidige brutoloon afstaan aan de RSZ - ze willen in de plaats een verhoging van dat loon. Volgens Rutsaert is het niet te ver- wachten dat de partners in de NPCAZ de CO zo snel opnieuw zullen willen onderhandelen. Een betaling van de volledige bijdragen voor de opbouw van een wettelijk pensioen voor artsen in opleiding, zou de overheid meer opbrengen dan dat ze - veel later - aan extra pensioen zou uitbetalen. De meeste artsen werken het grootste deel van hun carrière als zelfstandige. Het Kartel/ASGB verkiest daarom een tweede spoor: de verhoging van de Riziv-bonus voor het sociaal statuut die in 2020 al werd ingezet. Het rendement van een belastingvrije premie voor de persoonlijke pensioenpot is groter dan dat van een bijkomende investering in het wettelijk pensioenstelsel, redeneert Rutsaert. De Nationale Commissie kan in principe snel zelf daartoe beslissen. Maar ze moet nog steeds het extra geld vinden.