...

In 'Op afstand nabij' neemt psychiater en psychotherapeut Uus Knops de lezer mee doorheen het proces van rouw. Rouw is uniek, schrijft ze, maar toch universeel. Ze staat stil bij ervaringen, gedachten, gevoelens, die we allen ervaren tijdens een rouwproces maar waar we misschien niet bewust bij stilstaan. Door dat wel te doen - onder meer door dit boek te lezen -, krijgt men inzicht in zijn rouw, hoe rouw werkt, en wat de (meer)waarde ervan kan zijn: "... dat in afscheid ook schoonheid schuilt." 'Op afstand nabij' wil een troostboek zijn dat rouwenden wegwijs maakt en houvast biedt tijdens een rouwproces. Geen uitgestippelde route, wel kennis en informatie over (de fasen van) rouw, keuzemogelijkheden en inspiratie om met rouw om te gaan. Knops schrijft specifiek over rouw bij een overlijden. Maar ongetwijfeld kan de lezer ook troost vinden in het boek voor andere verlieservaringen die hij of zij met zich meedraagt. Enkele hoofdstukken richten zich meer specifiek tot de 'troosters' van rouwenden ('Wat moet je doen om goed te troosten'). Het resultaat is allesbehalve een zwaar, theoretisch boek maar wel een (letterlijk) licht, klein, haast poëtisch boekje dat je in een ruk kan uitlezen of waar je hier en daar een hoofdstuk kan uitpikken, om het nadien nog eens ter hand te nemen. Uus Knops is auteur van 'Casper, een rouwboek' over het overlijden van haar broer, en van de 'Troostkaarten'.