...

Hoewel er in België geen algemeen wettelijk verbod bestaat op roken in de wagen of achter het stuur kan wie rookt in de auto daarvoor namelijk wel eens een boete krijgen.Meer bepaald geldt vooreerst (op het ganse Belgische grondgebied) als regel dat de bestuurder van een wagen er voor moet zorgen dat hij (of zij) zijn wagen steeds onder controle heeft. Is dat door het roken niet het geval, dan riskeert hij een boete. In de praktijk zal om deze reden slechts zelden een boete worden gegeven.Iets anders is het als er zich minderjarige kinderen in de wagen bevinden. In Vlaanderen werd er namelijk dit jaar een verbod ingevoerd op roken in de wagen wanneer er in die wagen ook kinderen zitten die 16 jaar of jonger zijn. Rookt u dan toch dan riskeert u een boete die kan oplopen tot maar liefst 1.000 euro. Overtredingen kunnen daarbij worden vastgesteld door de politiediensten en/of door de milieuinspectie. In Wallonië bestaat sinds kort een soortgelijke regeling. Ook daar mag u niet zomaar roken in een wagen als er minderjarigen meerijden. Houdt u zich niet aan deze regels dan riskeert u al eveneens een boete.Rijdt u met een bedrijfswagen, dan is het sowieso verboden om tijdens de werkuren te roken in de wagen. Uw werkgever kan het u verder ook verbieden om tijdens privéverplaatsingen met de bedrijfswagen te roken. Om te weten of dat het geval is kunt u in de car policy van uw werkgever nakijken om na te gaan of u in de auto wel mag roken.Rijdt u met uw wagen in het buitenland en wil u daarin roken, ga dan na of de plaatselijke wetgeving dat al niet verbiedt.