...

Het lot mag ons nog zo gunstig gezind zijn en onze lifestyleaanpassingen nog zo ambitieus, als de lui die ons zorgsysteem bestieren er met de pet naar gooien, dan staan we nog altijd nergens.