...

Er is geen enkele reden om nog maar te vermoeden dat soloartsen minder kwalitatieve zorg leveren dan artsen in een groepspraktijk of een multidisciplinaire praktijk (maar ook niet omgekeerd). De vorm van praktijkuitoefening is meer gekoppeld aan de persoonlijkheid van de arts; sommigen functioneren beter in groepsverband, anderen werken liever solo. Domus Medica is ervan overtuigd dat elke praktijkvorm zal blijven bestaan, maar de realiteit is dat er een verdere shift zal komen naar groepspraktijken zonder dat daarbij solopraktijken helemaal zullen verdwijnen. Dit is geen desavouering van de soloarts of een beoordeling van de kwaliteit van de zorg in een solopraktijk, maar de evolutie van een veranderende generatie met andere waarden in een snel veranderende wereld. Het is een objectieve vaststelling die je bij alle vrije beroepers ziet. Hoeveel advocaten werken nog alleen? Architecten? Notarissen? Waar wij wel rotsvast van overtuigd zijn, is dat elke praktijk (ook de soloarts) moet ondersteund worden met administratief en verpleegkundig personeel.