...

Dat zegt Peter Catry, directeur HR bij Rode Kruis-Vlaanderen. De non-profit-organisatie stelt circa 1.350 mensen tewerk, een aantal dat in de nabije toekomst sterk gaat stijgen. "De verklaring daarvoor zit onder meer bij de toegenomen instroom van vluchtelingen en de vertraging bij de verwerking van de aanvragen bij de dienst Vreemdelingenzaken", legt Catry uit. "Het Rode Kruis beheert een deel van de noodopvangcentra in opdracht van Fedasil en deze centra breiden momenteel uit. Dus zoeken we nog heel wat mensen."Rode Kruis-Vlaanderen bestaat uit twee grote pijlers. Allicht het best bekend in de medische sector is de Dienst voor het Bloed. Deze staat in voor de inzameling van bloedproducten en de verwerking en verkoop aan de ziekenhuizen. "Hiervoor zoeken we ondermeer verpleegkundigen, klinisch biologen en artsen...", dixit Catry.De tweede poot verwijst naar de activiteiten binnen de Humanitaire Diensten, waar de asielcentra onder vallen. Deze pijler vervult een brede waaier aan opdrachten. "Bij rampen of grote ongevallen staan we de overheid bij. Daarnaast brengen we de bevolking en bedrijven eerste hulp bij en zetten we in op de Zorgbib, om eenzaamheid te bestrijden. Een ander voorbeeld zijn onze Aangepaste Vakanties, die we organiseren voor mensen met een mentale en/of fysieke beperking. En ten slotte mogen we onze internationale activiteiten (rampenparaatheid, noodhulp, eerstehulpopleidingen aan zusterverenigingen) niet vergeten.Bovendien beschikt Rode KruisVlaanderen over twee wetenschappelijke centra. Ten eerste is er het Centre for Evidence-Based Practice (CEBaP) dat vooral aan secundair onderzoek doet met als doel medische én humanitaire activiteiten wetenschappelijk te onderbouwen. Daarnaast is er het Transfusion Research Center (TReC). Hier draagt translationeel laboratoriumonderzoek naar bloedproducten bij tot het verbeteren van de transfusiegeneeskunde."Circa tien jaar geleden nam Rode Kruis-Vlaanderen de strategische beslissing om ook haar activiteiten in de humanitaire sector wetenschappelijk te onderbouwen. Mensen helpen is een serieuze zaak, vraagt veel middelen en dus moeten de interventies zo effectief mogelijk zijn. CEBaP en TReC zijn onze paradepaardjes en daarmee maken we niet alleen het verschil binnen de mondiale Rode Kruis-beweging, maar ook binnen de brede ngo-sector. Daarmee tonen we dat we ambitieus zijn en de platgetreden paden willen verlaten en schools of thought in de humanitaire sector willen uitdagen met solide wetenschappelijke bevindingen."Rode Kruis-Vlaanderen is een instelling van openbaar nut. Er zijn dus geen aandeelhouders onder wie de winsten en overschotten verdeeld moeten worden. Elke beschikbare euro wordt ingezet voor de doelgroep. "Voor medewerkers", stelt Catry, "is dat zeer interessant. Mensen kunnen niet alleen hun talent ontplooien, maar ook werken in een organisatie met een maatschappelijke meerwaarde. Maar voor alle duidelijkheid, het impliceert niet dat we 'lankmoedig' zijn of minder performantie nastreven. Integendeel, elke euro die we uitsparen door intern efficiënter te werken, kan besteed worden aan onze kernactiviteit, zijnde mensen vooruithelpen. We rusten niet op onze lauweren."Peter Catry vindt Rode Kruis-Vlaanderen dan ook de perfecte startplek voor jonge professionals met ambitie. "We omringen ze goed, ze kunnen ervaring opdoen en doorgroeien naar andere ngo's of de privé sector. Zo werken we met een systeem voor young graduates die begeleid worden door een mentor."Of deze politiek dan niet tot een groot verloop leidt? Het beeld is genuanceerd. "In sommige zones is dat zo. Elders is het verloop eerder te laag. Want verloop is niet per definitie negatief", voegt Catry eraan toe. "Een gezond verloop is goed, zo krijgt de organisatie regelmatig vers bloed. Mensen hebben ook soms nood aan andere, nieuwe uitdagingen.""Wat betreft verloning, worden de medewerkers sowieso marktconform betaald. Voor het midden- en hoger kader is de voortgang in het remuneratiepakket in sterke mate afhankelijk van de prestaties. We merken dat we op dat vlak voldoende aantrekkelijk zijn.""In de toekomst is er zeker nog ruimte om mensen aan te werven die de grinta hebben om door te groeien naar management- en leidinggevende functies."