...

In principe was Brieuc Van Damme (37), econoom van opleiding en voormalig adjunct-kabinetschef van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block bezig, aan een mandaat van zes jaar bij het Riziv. De termijn verstreek pas op 31 november 2026. Maar nu vertrekt Van Damme al eind dit jaar. Bedoeling is wel dat hij in de resterende maanden "de continuïteit verzekert en de talrijke dossiers en projecten waarbij hij nauw betrokken was overdraagt of afwerkt", zo luidt het in een communiqué van het Riziv. De man gaat naar de Koning Boudewijnstichting. Op 24 september benoemde de raad van bestuur hem tot gedelegeerd bestuurder. Die functie neemt hij volgens een persbericht van de Stichting op vanaf 1 februari 2022. Luc Tayaert de Borms, die 25 jaar gedelegeerd bestuurder was, gaat dan op pensioen. Van Damme hoopt bij de Koning Boudewijnstichting postcorona "bij te dragen aan het inclusiever en performanter maken van ons land met innoverende projecten en beleidsverbeterende initiatieven". Ondertussen zet het Riziv de nodige stappen om voor een overgangsperiode een directeur-generaal ad interim te benoemen. Uiteraard wordt de functie van directeur-generaal opnieuw vacant gezet. De overheid start de selectieprocedure op, zo laat ze weten.